Katholieke Pabo Zwolle

De Katholieke Pabo Zwolle is begonnen met een pilot van GradeWork. Vanaf december 2017 wordt gestart met het ondersteunen van digitaal inleveren en beoordelen van werkstukken.
Educate2Work begeleidt de school bij de implementatie van GradeWork, met ondersteuning ter plaatse. Daarnaast verzorgt Educate2Work ook de trainingsbijeenkomsten.