Zeven redenen om te investeren in blended learning

Vrijwel elke onderwijsinstelling heeft een digitale leeromgeving. En vrijwel elke opleiding maakt daar gebruik van. Wat dat betreft is er de afgelopen jaren flink vooruitgang geboekt. E-learning ingepast in het face-to-face onderwijs is behoorlijk ingeburgerd. Maar was dit het dan, hebben we nu het eindstation bereikt voor “blended learning”?
Zeker niet. Zolang er nog docenten zijn die liever Facebook of WhatsApp voor onderwijsdoeleinden gebruiken, of zelf een (gratis) omgeving in gebruik nemen, is er nog veel te winnen. Maar niet alleen op het punt van standaardisering, ondersteuning en kostenbeheersing zijn er nog stappen te maken, ook voor docenten die de Digitale Leer Omgeving alleen gebruiken voor het beschikbaar stellen van leerstof, het communiceren van mededelingen en dergelijke, valt er nog veel winst te boeken. Maar dat vraagt ook heel wat van de onderwijsorganisatie: er zullen keuzes gemaakt moeten worden, een andere werkwijze op les- en docentniveau gevolgd moeten worden, etc. Waarom zou u dit op uw school in gang zetten?

 

Betere studieresultaten
Blended learning, het inpassen van verschillende (E-)learning methoden geeft meer variatie in de manier van leren. U kunt denken aan: video, oefeningen, zelf opzoeken van materiaal, feedback van medestudenten op ingeleverd materiaal. Dit geeft, gecombineerd met lezen, aanhoren, discussiëren en oefenen op de school zelf, meer variatie. En dat doet recht aan de verschillende leerstijlen van studenten.
En aan de variatie in leerstijlen wordt (noodgedwongen) niet voldoende aandacht aan besteed. Het is nu eenmaal moeilijk uitvoerbaar om op individueel niveau verschillende methoden aan te bieden. De tijd ontbreekt nu eenmaal om dit op te zetten en in praktijk te brengen. Maar door meer leervormen aan te bieden, slaat de inhoud beter aan bij de verschillende studenten. Betere studieresultaten zullen het gevolg zijn.

 

Meer contactmogelijkheden met medestudenten en docenten
Door de interactiemogelijkheden van moderne middelen zijn er veel meer contactmomenten mogelijk, tussen studenten onderling en met de docent. Voorbeeld: in de klassieke situatie was het hooguit mogelijk om 1x je werk te presenteren aan de groep, met dus ook eenmalig feedback. En dit vaak nog gelimiteerd in de tijd. Online kan dat veel uitgebreider en vaker plaatsvinden. Maar niet alleen feedback kan meer aan bod komen, met e-learning is het veel eenvoudiger om tips uit te wisselen: over beschikbare informatie, over relevante evenementen, handige werkmethoden, etc. Deze manier van kennis-opdoen past ook veel beter bij de werkwijze die studenten van nature volgen. Vraag maar eens aan uw studenten hoe ze bepaalde games aanleren. De manual lezen? Nee, veel eerder YouTube filmpjes van andere consumenten bekijken. Of vragen stellen in een forum, of aan je buurman of –vrouw.

 

Meer in de context
Bij blended learning beperkt het leren zich niet tot het klaslokaal, maar integreert het met het sociale leven van de student. En dat niet alleen, het komt ook dichter bij de beroepspraktijk te staan. Het raadplegen van collega’s, het opzoeken van informatie op internet of elders, praktijkervaring opdoen en dit integreren met het vak op school: het bereidt de studenten voor op een manier van werken, waarmee ze jaren vooruit kunnen.

 

Studentbetrokkenheid groter
De student krijgt een grotere rol: hij /zij moet meer zelf doen, meer initiatief nemen. En dat gebeurt ook, omdat ‘de manier waarop’ aansluit bij de voor studenten aangewende werkwijze. Alles wordt opgezocht via internet: openingstijden, toegangsprijzen, vertrektijden, prijsvergelijkingen, gebruikerservaringen. En dat op elk gewenst moment en op elke locatie. En daardoor wordt de lesstof opeens interessant in plaats van saai. Boerenbedrog zegt u? Ja eigenlijk wel, want de inhoud zal niet veranderen. Maar als dit werkt, als u hiermee betere resultaten krijgt én een betere studenttevredenheid, dan is de keuze snel gemaakt. Het verhogen van de intrinsieke motivatie van de studenten is voor de opleiding veel waard.

 

Verschuiving van rol docent richting coaching
De informatievoorziening die nodig is voor het leren wordt door blended learning minder afhankelijk van de docent. Even zwartwit gesteld: bij het gebruik van lesboeken gaat de student pas lezen als de docent daar aanwijzingen voor geeft. Door blended learning wordt deze sturende en uitvoerende taak van de docent minder belangrijk. En dat biedt veel voordelen. Het leven van een docent bevindt zich nogal eens in een spagaat: de tijdsbesteding wordt moeizaam verdeeld tussen het lesgeven met alles wat daarbij komt kijken en het zelf up-to-date blijven in het vakgebied. Als de docent minder aandacht hoeft te besteden aan de inhoud, kan hij/zij zich meer richten op het leerproces van de studenten. Dit betekent voor zowel student als docent een bevredigender situatie.
Voor de doorgaans inhoudelijk gerichte, vakbekwame docent is dat wél een omslag in het denken. Je hebt minder controle over de inhoud als je meer verantwoordelijkheid bij de student neerlegt. Maar als de knop eenmaal om is, dan wil niemand meer terug. Meer controle is niet synoniem aan betere kwaliteit. Zeker als het gaat om het opnemen van de informatie.

 

Leren leren: filteren en beoordelen van informatie
Zonder e-learning werd de informatie op zijn waarde geschat door de docent en al dan niet doorgegeven. Bij een grotere rol van de student in het verkrijgen van de benodigde informatie komt bij de student ook een proces op gang, dat hem later veel van pas zal komen. Na de opleiding en in zijn privéleven beoordeelt en filtert de student ook alle informatie die hij tegenkomt. Met de drastisch toegenomen mogelijkheden van informatievoorziening is het vermogen om informatie te wegen erg belangrijk.

 

Schoolresultaten zullen stijgen
Minder uitval, relaxte docenten, actieve studenten; overal winstpunten. Zowel studenttevredenheid als medewerker tevredenheid komt in een stijgende lijn, evenals de slagingspercentages. Je moet er als onderwijsinstelling wel wat voor over hebben: het betekent een behoorlijk veranderingstraject, met name voor docenten. Maar een handjevol enthousiaste voorlopers kunnen wat dat betreft wonderen verrichten, waarna de sneeuwbal verder kan rollen. En het vooruitzicht is veelbelovend. Terwijl je hier aan werkt, worden de vooruitzichten steeds fraaier, want de onderwijskundige inzichten verdiepen zich nog steeds, ook op een relatief oud onderwerp als ‘blended learning’.