Remember the good things

December, dé maand waarin iedereen terugkijkt op het afgelopen jaar. Media staan bol van lijstjes (van de beste muziek en de slimste politiek), en Time kiest weer een ‘Person of the year’. Goede en minder goede herinneringen worden nog eens gememoreerd.

December, reflectiemaand.

In organisaties wordt ook vaak teruggeblikt op het verleden, en dat beperkt zich niet tot de maand december. Hoe hebben we gepresteerd, en hoe kunnen we beter presteren? Daarbij zijn cijfers van oudsher de graadmeter – “money makes the world go round”.

 

Maar het kan ook anders.
In de afgelopen maanden ben ik bij een hogeschool gestart met een zogenoemd ‘Appreciative Inquiry’, een methode om organisaties te verstevigen en te verbeteren. Traditioneel worden bij organisatieveranderingen knelpunten in kaart gebracht, waarbij nieuwe structuren en interventies de knelpunten ‘oplossen’.

 

Bij een appreciative inquiry staan echter niet de knelpunten, maar de goede ervaringen van medewerkers centraal. Van welke herinneringen worden medewerkers warm wanneer ze eraan terugdenken? Hoe spreken medewerkers daar over, en zijn er kernwaarden van de organisatie (of afdeling) uit te herleiden? En hoe kun je als organisatie die kernwaarden in de toekomst optimaal inzetten?

 

Een appreciative inquiry doorloopt 4 fases:

 

• Inquiry – bevraag (een geselecteerde groep, of gewoon verschillende) medewerkers op hun goede herinneringen en herleid die naar kernwaarden
• Imagine – durf met medewerkers te dromen over hoe de organisatie er over een paar jaar uit zou zien als de benoemde kernwaarden dominant zouden zijn
• Innovate – vertaal de voorstellingen naar een concrete actieplan en/of organisatiemodel
• Implement – en ga aan de slag.

 

Ondanks dat het niet mogelijk is om uitkomsten van een appreciative inquiry te voorspellen, borgt de methode dat de resultaten concreet en implementeerbaar zijn. Het blijft dus niet bij herinneren en dromen. Van nature ben ik een optimist. Geen wonder dus dat methoden zoals appreciative inquiry mij aanspreken. Ook na december.