DaVinci College

Het DaVinci College gebruikt zowel OnStage (voor ondersteuning van de stageprocessen) als OnTrac (voor ondersteuning van de examenafnameprocessen voor de landelijke taal- en rekenexamens). Educate2Work heeft in beide implementaties kunnen ondersteunen met configuratieadviezen en trainingen.