Drenthe College

Drenthe College wil de tevredenheid van studenten over de beroepspraktijkvorming binnen de verschillende opleidingen verbeteren. Een duurzame verbetering van de beroepspraktijkvorming kan volgens Drenthe College gerealiseerd worden door middel van participatie en betrokkenheid van alle relevante partijen: onderwijsteams, studenten en leerbedrijven.

De oplossing wordt gezocht in het digitaal ondersteunen van het stageproces, met OnStage. In de pilot ondersteunt Educate2Work de verschillende teams met de overgang naar OnStage. Per team brengen we het stageproces in kaart, om dat vervolgens vorm te geven in OnStage. Daarnaast neemt Educate2work de taak van Functioneel Beheer waar.

De uitdaging ligt in een snelle implementatie en de hoge mate van autonomie van de verschillende teams. Elk team is verantwoordelijk voor haar eigen deel. Een goede samenwerking en communicatie staan daarom voorop in deze implementatie.

 

Drenthe College is voor Educate2Work overigens bekend terrein, al eerder heeft Educate2Work Drenthe College mogen ondersteunen dat betrof de implementatie van OnTrac. Deze ondersteunde applicatie was door Drenthe collega aangeschaft om de centrale afnameprocessen van taal- en rekenexamens te verbeteren, en zo de logistieke- en administratieve druk op docenten en medewerkers van de stagebureaus te verminderen. Educate2Work heeft geadviseerd over de optimale configuratie van OnTrac, automatische koppelingen, en de migratie naar OnTrac. Verder zijn de toekomstige gebruikers door Educate2Work getraind, zodat zij met zelfvertrouwen aan de slag gingen met OnTrac.