Fontys Hogeschool

Met meer dan 44.000 studenten en 4.400 medewerkers is Fontys één van de grootste hogescholen van Nederland. Fontys is georganiseerd in 28 zelfstandig opererende instituten. Ieder instituut heeft zo haar eigen werkwijze rondom het inleveren, beoordelen en archiveren van het werk van de studenten. Om de processen te harmoniseren en te digitaliseren maakt Fontys gebruik van GradeWork. Hiermee kunnen studenten hun werk digitaal inleveren en docenten kunnen het digitaal nakijken en beoordelen.

 

Educate2Work is als consultant betrokken bij de implementatie van GradeWork. Doel van het totale implementatieproject is om de inleverprocessen van alle opleidingen van Fontys te verbeteren. Om dit te bereiken verzorgt Educate2Work trainingen aan de centrale technische en functionele beheerorganisatie, adviseren we bij het inrichten van de basisconfiguratie in de applicatie en bij het vertalen van de inleverprocessen in de praktijk naar de applicatie. Tot slot importeren we de toetsgegevens in de applicatie.

 

Bij Fontys Hogescholen hebben de opleidingen Pedagogiek en Paramedisch de stap genomen om stageprocessen te optimaliseren, o.a. door inzet van OnStage. Mede dankzij onze kennis van de applicatie, onze bewezen methodiek én onze ervaring met ‘veranderen’ binnen de (onderwijs-)praktijk was het bij Pedagogiek mogelijk om binnen tien weken OnStage in gebruik te nemen voor het derde leerjaar.

 

De Paramedische opleidingen wilden de implementatie van OnStage aangrijpen om hun stageprocessen inhoudelijk zoveel als mogelijk te stroomlijnen. Hierdoor was de doorlooptijd langer, maar het resultaat mag gezien worden: vanaf september 2016 werken docenten, studenten, stagebegeleiders en medewerkers van praktijkbureaus met OnStage.