De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool heeft besloten om de stage- en afstudeerprocessen voor alle zeven faculteiten te gaan organiseren in OnStage. Voor een aantal faculteiten betekent dat afscheid nemen van het huidige systeem en overstappen naar OnStage. Voor andere faculteiten is het werken met een digitaal systeem voor stage en afstuderen nieuw.

 

Educate2Work ondersteunt de faculteiten met de overgang naar OnStage. We kiezen voor een aanpak waarbij we dicht bij de opleidingen blijven. Per opleiding brengen we het proces van stage en afstuderen in kaart, om dat vervolgens vorm te geven in OnStage. Daarnaast helpen we bij het overzetten van gegevens (zoals stageorganisaties) vanuit het huidige systeem naar OnStage.

 

De stage- en afstudeercoƶrdinatoren worden door Educate2Work getraind in het gebruik van OnStage en kunnen dan aan de slag. De keyusers en functioneel beheerders zorgen voor extra ondersteuning tijdens het werken met OnStage.