Hanzehogeschool

De Hanzehogeschool investeert fors in de informatisering van onderwijs (-ondersteunende) processen. Vanuit de ambitie om alle contacten met het werkveld actueel in beeld te krijgen én te houden, heeft de school gekozen voor ondersteuning van de stage- en afstudeerprocessen met OnStage.

 

Als consultants van Educate2Work hebben we door onze kennis van de applicatie én onze ervaringen met ‘veranderen’ in de (beroepsonderwijs-)praktijk kunnen bijdragen aan de succesvolle implementatie bij alle 17 Schools van de Hanzehogescholen. Samen met de Hanzehogeschool is een specifieke implementatiemethodiek ontwikkeld, getest en gebruikt.

 

Net als bij veel andere opleidingsinstellingen is er enerzijds behoefte aan configuratie per opleiding, om zo te kunnen aansluiten bij de denk- en werkwijze binnen de opleiding, en anderzijds behoefte aan uniformering van processen (vanuit beheersmatig oogpunt). Wij begrijpen beide behoeftes, kennen ‘best practices’, en kunnen daardoor passende oplossingen adviseren en creëren. Hierdoor wordt OnStage met veel succes ingezet voor stage, afstuderen en buitenlandse studies.