Hogeschool Leiden

Bij de Hogeschool Leiden is gestart met een pilot van GradeWork voor het digitaliseren van het inleverproces. In GradeWork kunnen studenten hun werk digitaal inleveren en docenten kunnen dit hierin vervolgens nakijken, beoordelen en archiveren. Educate2Work heeft als consultant de implementatie van GradeWork begeleid. Het inrichten van de basisconfiguratie en het trainen van functioneel beheer en eindgebruikers hebben wij voor onze rekening genomen.