Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht investeert in betere ondersteuning van de onderwijslogistieke processen. Niet alleen worden processen geharmoniseerd, maar ook worden processen verdergaand ondersteund door applicaties. Voor ondersteuning van de stage- en afstudeerprocessen heeft de HU gekozen voor OnStage.

 

Educate2Work ondersteunt het implementatieproject met adviezen over procesinrichting, configuratie van OnStage en afstemmen van configuraties met gebruikers (docenten en medewerkers van praktijkbureaus). Ook geeft Educate2Work trainingen die inhoudelijk op de processen van de HU zijn afgestemd.