Kop van Noord-Holland

Het roc wilde de centrale afnameprocessen van taal- en rekenexamens verbeteren, en is daarom gestart met OnTrac als ondersteunende applicatie. Op deze manier heeft het roc de logistieke- en administratieve druk op docenten en medewerkers van de stagebureaus weten te verminderen.

 

Educate2Work heeft geadviseerd over de optimale configuratie van OnTrac, automatische koppelingen, en de migratie naar OnTrac. Verder zijn toekomstige gebruikers getraind, zodat zij met zelfvertrouwen aan de slag gingen met OnTrac.