ROC A12

ROC A12 wilde de centrale afnameprocessen van taal- en rekenexamens verbeteren, en is daarom gestart met OnTrac als ondersteunende applicatie. Op deze manier heeft ROC A12 de logistieke- en administratieve druk op docenten en medewerkers van de stagebureaus weten te verminderen.

 

Educate2Work heeft geadviseerd over de optimale configuratie van OnTrac, automatische koppelingen, en de migratie naar OnTrac. Verder zijn toekomstige gebruikers een aantal keer getraind, zodat zij met zelfvertrouwen aan de slag gingen met OnTrac.