Scalda

Scalda staat open voor het gebruik van zeer nieuwe producten, zoals OnQuest. Het product wordt verder doorontwikkeld terwijl Scalda het product al gebruikt in haar dagelijkse praktijk.

In deze situatie functioneert Educate2Work als brug tussen de wensen van Scalda en de mogelijkheden van de ontwikkelaar, Xebic.

 

Onderwijsinstellingen hebben een groeiende behoefte aan feedback om zo hun processen en onderwijs kwalitatief te kunnen verbeteren. OnQuest is een tool om 360 graden feedback te verzamelen. Bij het verzamelen van deze informatie moeten echter belangrijke keuzes gemaakt worden, zoals:

  • krijgen de praktijkbegeleiders één vragenlijst of een vragenlijst per student?
  • wanneer wordt de enquête gestart en wanneer wordt de herinneringsmail gestuurd?
  • wat is het doel van de enquête precies?
  • hoeveel vragen moeten we stellen en welke?
  • weegt iedere vraag even zwaar?

 

Met OnQuest kunnen vragenlijsten gestuurd worden naar studenten, docenten en begeleiders uit de praktijk. Het opstellen van vragenlijsten, het bepalen van de impact van iedere vraag, het maken van een planning en het opstellen van begeleidende teksten zijn zaken waarin Educate2Work adviseert en ondersteunt.

 

Naast de ondersteuning t.b.v. OnQuest helpt Educate2Work Scalda bij het doorontwikkelen van het gebruik van OnTrac, daarmee pas houdend met zowel landelijke als organisatorische ontwikkelingen binnen Scalda.