Zadkine

Als grote MBO-onderwijsinstelling investeert Zadkine fors in de informatisering van onderwijs(-ondersteunende) processen. Educate2Work heeft in de afgelopen jaren hier op diverse manieren een bijdrage aan mogen leveren, in verschillende rollen; consultants hebben op tijdelijke basis gewerkt als informatiemanagement adviseur, ondersteuner van functioneel beheer, en projectleiders en medewerkers.

 

Ondersteuning awareness campagne over Informatiebeveiliging en Privacy (IBP)
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal in mei 2018 van kracht worden. Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hierdoor wijzigt er een aantal zaken voor organisaties in Nederland, en dus voor onderwijsinstellingen:
• versterking en uitbreiding van privacyrechten, en
• meer verantwoordelijkheden voor organisaties.

 

Zadkine heeft in de zomer van 2016 een project gestart om de organisatie compliant te maken met deze vernieuwde wetgeving. Educate2Work heeft ondersteund bij het opzetten en uitvoeren van de awareness campagne:
• insteek van de campagne
• ontwikkeling van campagnemateriaal
• ontwikkelen en uitvoeren van trainingen voor specifieke doelgroepen medewerkers
• ontwikkelen en uitvoeren van een algemene awareness sessie voor alle medewerkers
• onderhoud aan intranetsite over IBP
• ontwikkeling van een enquête

 

Ook hebben we de werkgroep Registratiemelding geleid bij het inrichten van een meldpunt voor de medewerkers om IBP incidenten te kunnen melden:
• Inrichting van tijdelijke tool om IBP incidenten te laten melden
• Behandeling van IBP incidentmeldingen
• Selectie van tool voor lange termijn om IBP incidenten te laten melden

 

Informatiemanagement adviseur

Als projectleider van het Management Informatie Portaal (MIP) van Zadkine en adviseur informatiemanagement is het zaak om gegevens om te zetten in informatie. Aan welke informatie hebben docenten behoefte, en welke vragen leven bij het management? Hoe kan deze informatie zó gepresenteerd worden dat daadwerkelijk een gedragsverandering gerealiseerd kan worden? Vanuit haar brede ervaring met het beroepsonderwijs en verandermanagement, maar ook met een frisse blik, ondersteunt Educate2Work de afdeling informatiemanagement.

 

Ondersteuning functioneel beheer van OnStage

Zadkine gebruikt inmiddels vier jaar OnStage (BPV-ondersteuning) en Educate2Work ondersteunt regelmatig de functioneel beheerders, zoals tijdens vakantieperiodes en lagere bezetting. Daarnaast traint Educate2Work regelmatig nieuwe én bestaande gebruikers.

 

Projectleiding en -ondersteuning

Educate2Work heeft voor de implementatie van het SIS (Student Informatie Systeem, EduArte) consultants ingezet als implementatieconsultant, trainers en (interim-)projectleiders. Educate2Work heeft de volgende projecten ondersteund:

  • EduArte KRD (implementatieconsultant)
  • EduArte DSB (begeleidingsmodule) (projectleider, implementatieconsultant en trainer)
  • EduArte Participatie (Aan- en afwezigheid registratie) (implementatieconsultant en trainer)
  • EduArte Formatief resultaten (cijfer invoer) (projectleiding)
  • Implementatie EduArte bij Vavo Rijnmond (interim projectleiding en implementatieconsultant).