Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool is een gedecentraliseerde onderwijsinstelling, bestaande uit 9 faculteiten met vergaande bevoegdheden. In het voorjaar van 2015 besloot de hogeschool om de stageprocessen van alle opleidingen van de faculteiten te gaan ondersteunen met OnStage. Educate2Work werd gevraagd om te ondersteunen met projectleiding en inhoudelijk advies.

 

Vier opleidingen zijn gekozen als pilot. De opgedane ervaringen werden vertaald in de aanpak voor implementatie van de overige 32 opleidingen. Door training van functioneel beheerders kon de projectgroep uitgebreid worden, wat de implementatiesnelheid verhoogde.

 

Na de zomer van 2016 is Educate2Work nog bij het project betrokken geweest als projectleider, niet meer als inhoudelijk adviseur. De projectleiding is eind oktober 2016 overgedragen aan een intern projectleider. Een mooi voorbeeld van succesvol toepassen van het ‘train the trainer’-concept!